Drukuj
Odsłony: 4396

DSC 1631

W niedzielę, 28 maja 2017 r., w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu przyjęli święcenia diakonatu. Poprzez posługę diakonatu, nowo wyświęceni podejmą zadania, o których mówią słowa homilii obrzędowej: “… oto ci nasi synowie, którzy są waszymi krewnymi lub przyjaciółmi, za chwilę mają otrzymać święcenia diakonatu. Uważnie zatem rozważcie, jakiej godności w Kościele mają dostąpić. Umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu”.

DSC 1483

 W Parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Warze, podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00, bp Stanisław Jamrozek udzielił święceń diakonatu 7 alumnom:

- Piotr Długi – Ustjanowa
- Andrzej Kinal – Wołkowyja
- Dawid Kowalczyk – Sufczyna
- Maciej Marszałek – Brzozów
- Sebastian Rachwał – Humniska pw. św. Stanisława
- Grzegorz Rybczak – Wara
- Arkadiusz Wojnicki – Brzozów

Biskup Stanisław Jamrozek podczas homili zwrócił uwagę na wartość służby, mówiąc: Jesteście wezwani do tego, by iść i głosić! Zostaniecie posłani nie tylko do obwieszczania Ewangelii, ale do tego, aby służyć. W służbie jest nasza godność. Ukazując kandydatom do święceń wymiar służby, prosił, aby – jako diakoni – w swojej posłudze tak, jak Maryja wędrując do Elżbiety z pośpiechem szli i służyli potrzebującym, aby pozwolili się porwać jak Filip do miejsc, gdzie ktoś będzie potrzebował pomocy, aby doświadczali bliskości Pana jak św. Paweł, a przez posługę słowa wskazywali drogę za Jezusem.

DO ODSŁUCHANIA:
Święcenia diakonatu 2017 - ks. Łukasz Jastrzębski, Prefekt WSD - prezentacja kandydatów

Święcenia diakonatu 2017 - bp Stanisław Jamrozek - homilia

Święcenia diakonatu 2017 - obrzęd święceń

Święcenia diakonatu 2017 - podziękowania

 GALERIA ZDJĘĆ

źródłó: przemyska.pl

fot. Dariusz Supel