Drukuj
Odsłony: 535

ceremoniarze

Bardzo istotnym faktem dla życia wspólnoty ministranckiej a szczególnie dla procesu formacji było błogosławieństwo nowych ceremoniarzy. W katedrze przemyskiej, 27 listopada 2021 roku podczas uroczystej eucharystii ks. biskup Stanisław Jamrozek udzielił błogosławieństwa 80 nowym ceremoniarzom z całej diecezji. W tym gronie znalazło się dwóch ceremoniarzy z naszej parafii: Kacper Dytko i Michał Fijałka. Po czterech sesjach kursu ceremoniarza było to piękne zwieńczenie trudu poniesionego przez nich w ostatnich miesiącach.

 

Po zakończonej mszy św., w domu katolickim “Roma” nowi ceremoniarze przyjęli krzyże ceremoniarskie i zasłużone gratulacje. Towarzyszyli im również rodzice, którzy zostali zaproszeni na uroczystość oraz poczęstunek po jej zakończeniu. Na koniec wypada wspomnieć o kolejnych 7 osobach uczestniczacych w kursie ceremoniarza w najnowszej jego edycji. Miejmy nadzieję, że po jego ukończeniu swoją wiedzą oraz umiejętnościami pomogą przeżywać wiernym uroczystości religijne przez piękno liturgii.

ceremoniarze  Kacper Dytko i Michał Fijałka

Homilia ks. Biskupa Stanisława Jamrozka oraz galeria zdjęć na stonie - https://przemyska.pl/2021/11/27/przemysl-archikatedra-blogoslawienstwo-80-nowych-ceremoniarzy/