Drukuj
Odsłony: 2350

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas dzisiejszych Mszy świętych miała nas przygotować do Misji Świętych parafialnych, ale ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa przenosimy termin misji parafialnych na jesień bieżącego roku. Podyktowane jest to również tym, że jeden z misjonarzy posługuje w Duisburgu w Niemczech. Zachęcamy jednakże, aby tym intensywniej modlić się by dobry Bóg zachował nas od wszelkich nieszczęść i zarazy. Czyńmy to w domu, ale i nie lękajmy się wstąpić do świątyni w ciągu dnia i ofiarować modlitwę w tej intencji. Niech takie wydarzenia nie wywołują w pierwszym rzędzie w nas strachu i paniki, ale pobudzają do żywej wiary i modlitwy.

2. Nowenna do naszej Pani Brzozowskiej i Nowenna przed uroczystością św. Józefa podczas Gorzkich Żali o godz. 15.00. Ponadto Gorzkie Żale o godz. 17.00.

3. W czwartek przeżywamy Uroczystość ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze święte tak, jak w dni powszednie. Pamiętajmy o Solenizantach a szczególnie o ks. Arcybiskupie seniorze Józefie Michaliku i Papieżu Seniorze Benedykcie XVI.

4. Dziękujemy Parafianom rejonu Szpital za przygotowanie liturgii Mszy świętej na dzisiejszą niedzielę na godzinę 11.00. Na czas trwania epidemii zawieszamy przygotowywanie liturgii Mszy świętej przez dane rejony parafii.

5. W dniu 27.03 zbierany będzie sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tradycyjnie prosimy składać na placu kościelnym przed zakrystią do 26 marca.

6. Komunikat ks. Arcybiskupa Metropolity Adama Szala
Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:
-  Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:
• a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
• b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
• c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.

-  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
• a. osobom w podeszłym wieku,
• b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
• c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
• d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

-  W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
•  wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
• przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
• znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
• cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
• należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
• na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.

Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:
• a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
• b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
• c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
• d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.

Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

- Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.
Z serca wszystkim błogosławię

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie( również Niepubliczny) wydał komunikat następującej treści.
- wprowadza się rejestrację pacjentów tylko telefonicznie
- pacjentom udzielane będą informacje drogą telefoniczną
Wizyty u lekarzy rodzinnych będą tylko w przypadkach uzasadnionych i koniecznych po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną
- wypisywanie recept z lekami stałymi będą dokonywane na minimum 3 miesiące
- w Przychodni przed gabinetem lekarskim w oczekiwaniu na wizytę może przebywać maksymalnie 3 osoby
- w przypadku, gdy ktoś wrócił z zagranicy lub mógł mieć kontakt z osobą zarażoną i źle się poczuł prosimy o bezpośredni kontakt ze stacją SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNĄ.

8.Burmistrz Brzozowa informuje, że z dniem 16 marca przestaje funkcjonować Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej po 13 marca 2020r zwolnione są z tego obowiązku.

9. Na tablicy ogłoszeń przy bramie głównej umieszczone zostało ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące składania wniosków o dopłaty. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z tym ogłoszeniem.

10.W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce spoczynku śp. Leopolda Stanisława Kościńskiego. Dusze zmarłego polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

11. Na te dni, które przed nami życzmy sobie pokoju naszych serc i łaski zdrowia. Módlmy się o to też gorąco, aby Pan Bóg nam okazał miłosierdzie i pobłogosławił.