logo nfos

W dniu 30 czerwca 2023 roku zakończyły się prace budowlane i instalacyjne w budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie”.

Zakres rzeczowy projektu objął:
1. Ograniczenie strat energii na przegrodach zewnętrznych poprzez:
- wymianę stolarki okiennej o powierzchni 60,509m2 o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K,
- wymianę stolarki okiennej dachowej o powierzchni 4,48m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K,
- wymianę drzwi zewnętrznych o powierzchni 7,75m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K,
- wymianę bramy garażowej o powierzchni 5,25m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K,
- ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem na powierzchni 138,82m2 styropianem gr. 20cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,144 W/m2K),
- ocieplenie ścian cokołu na powierzchni 50,11m2 styropianem gr. 12cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,258 W/m2K, temperatura pom. <16oC),
- ocieplenie ścian parteru, piętra i poddasza na powierzchni 406,306m2 styropianem gr. 15cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,156 W/m2K),
- ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu na powierzchni 63,02m2 styrodurem gr. 10cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,250 W/m2K, temp. pomieszczeń<16oC) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ułożeniem warstwy filtracyjnej i wykonaniem tynków renowacyjnych na powierzchni 70,695m2 (wymiana zawilgoconych tynków).

2. Modernizację źródeł ciepła:
- montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 27kW, jako głównego źródła ciepła dla instalacji c.o.,
- wymiana rur c.o. na rury w systemie rury salowej zaciskanej, wymiana grzejników 35szt. na stalowe płytowe i 7szt. na drabinkowe (w łazienkach) wraz z zaworami termostatycznymi (42szt.), oraz wykonanie ogrzewania podłogowego na powierzchni 215m2, wymiana dodatkowego źródła ciepła dla c.o i c.w.u. na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35kW, który będzie wspomagał pompę ciepła, a w razie awarii pompy ciepła będzie ją zastępował. Zaprojektowany kocioł oprócz źródła ciepła dla instalacji c.o. będzie służył do przygotowania c.w.u.,
- remont i dostosowanie kotłowni do odpowiednich standardów.

3. Ograniczenie zużycia energii sieciowej;
- modernizację instalacji elektrycznej: wymiana żarówek na energooszczędne (126szt.), modernizacja TG, wyniesieniu układu pomiarowego na zewnątrz budynku, pomiary,
- montaż ogniw fotowoltaicznych na gruncie o mocy 6,75kWp (18szt. paneli o mocy 375W każdy),
- odtworzenie instalacji odgromowej.

4. Instalację liczników ciepła i energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych (6szt.).
Prace były prowadzone od 15.08.2022r. do 30.06.2023r.
Całkowity koszt wykonanych prac budowlano-instalacyjnych wyniósł: 872 345,21 zł, zaś całkowity koszt projektu (dokumentacja przygotowawcza i powykonawcza) 909 385,00zł.
Wydatki na realizację zadania zostały pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 94 051,72 zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 764 870,00 zł oraz ze środków własnych Parafii w kwocie 50 463,28 zł.

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00