Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, zagospodarowania terenu w Zespole Kościelnym
w Brzozowie

1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
telefon: 13 43 416 34
fax: 13 43 43 361

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie o wartości powyżej 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, dostawy w ramach projektu: Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu.

3.1.1 Zakres rzeczowy - opis przedmiotu zamówienia - obejmuje:
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Barokowej Kolegiacie w Brzozowie:
- Demontaż istniejących blach na szerokości pasa rynnowego;
- Wykonanie nowego pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy miedzianej;
- Renowacja stolarki okiennej i żaluzji;
- Konserwacja i renowacja tynków, gzymsów, detali architektonicznych;
- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
- Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia energooszczędnego;
- Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (uzupełnienia tynków, malowanie);
- Wykonanie nowych posadzek na galeriach nad nawami bocznymi;
- Demontaż starych schodów głównych;
- Wykonanie wykopów pod schody;
- Wykonanie konstrukcji żelbetowych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych;
- Wykonanie obłożenia schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych kamieniem;
- Roboty wykończeniowe.

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Dzwonnicy Barokowej Kolegiaty w Brzozowie:
- Demontaż istniejących blach na szerokości pasa rynnowego;
- Wykonanie nowego pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy miedzianej;
- Renowacja i konserwacja naprawcza stolarki drzwiowej, okiennej i żaluzji;
- Konserwacja i renowacja tynków, gzymsów, detali architektonicznych;
- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
- Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (uzupełnienia tynków, malowanie);
- Wykonanie nowych posadzek;
- Demontaż starej płyty odbojowej wokół budynku;
- Wykonanie wykopów pod wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej;
- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej;
- Wykonanie nowej płyty odbojowej budynku wraz z zasypką filtracyjną;
- Roboty wykończeniowe.

3. Zagospodarowanie otoczenia w obrębie zabytkowego Zespołu Kościelnego - dostawa i montaż elementów małej infrastruktury (ławek i stojaków na rowery) w otoczeniu Kolegiaty.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Zapytanie ofertowe (plik)
2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00