Drukuj
Odsłony: 1274

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

Dotyczy: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 20 czerwca 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”.

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 czerwca 2016 roku do godziny 15:00:
1. „Zdzisław Wojdanowski, ul. Podwale 17, 36-200 Brzozów, cena 32 500,00 zł brutto
2. Tomasz Leń Przedsiębiorstwo B.T.L, 36-221 Blizne, cena 33 000,90 zł brutto
3. Łukasz Lisowski Terenowy Zespół Usług Projektowych w Brzozowie, ul. 3-go Maja 62, 36-200 Brzozów, cena 41 820,00 zł brutto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pana Zdzisława Wojdanowskiego, ul. Podwale 17, 36-200 Brzozów, cena 32 500,00 zł brutto.
Z poważaniem,
Ksiądz Franciszek Goch
Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie