Drukuj
Odsłony: 1053

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę i montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

Dotyczy: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 14 sierpnia 2017 roku na dostawę i montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego w ramach projektu pn.. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”.

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego do 29 sierpnia 2017 roku:
1. „DEF” Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Fic, ul. Zdrojowa 15. 36-200 Brzozów, cena 29 400,00 zł brutto
2. Firma Handlowo - Usługowa "INTERMAX" Szpiech Rafał, ul. Kraszewskiego 4A, 36-200 Brzozów, cena 29 500,00 zł brutto
3. Firma Handlowo Usługowa "METRONIK" Marcin Kędra, Humniska 366, 36-200 Brzozów, cena 29 550,00 zł brutto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: „DEF” Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Fic, ul. Zdrojowa 15. 36-200 Brzozów cena 29 400,00 zł brutto,

Z poważaniem,
Ksiądz Franciszek Goch
Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie