Drukuj
Odsłony: 1352

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie 
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
telefon: 13 43 416 34
fax: 13 43 43 361

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie o wartości powyżej 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie w ramach projektu: Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu KOD CPV – 45262710-1.

Zakres rzeczowy - opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
Konserwację i restaurację ołtarzy w kaplicach transeptowych Matki Boskiej Różańcowej i Św. Anny;
Konserwację i restaurację ołtarza Matki Boskiej Ognistej;
Konserwację i restaurację ambony i tronu biskupiego;
Konserwację zabytkowych eksponatów/muzealiów.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Zapytanie ofertowe (plik)
2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)