Drukuj
Odsłony: 1180

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 26 października 2017 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie w ramach projektu pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”.

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie w ramach projektu, które obejmują:
- Konserwację i restaurację ołtarzy w kaplicach transeptowych Matki Boskiej Różańcowej i Św. Anny;
- Konserwację i restaurację ołtarza Matki Boskiej Ognistej;
- Konserwację i restaurację ambony i tronu biskupiego;
- Konserwację zabytkowych eksponatów/muzealiów.

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 28.11.2017 roku do godziny 12:00:
1. Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c., ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów, cena oferty: 1 209 700,28 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy: Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip  s.c., ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów, cena oferty: 1 209 700,28 zł brutto.

Dziękuję za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,
Ksiądz Franciszek Goch
Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie