Drukuj
Odsłony: 19497

1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

2. Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

3. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

4. Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę i montaż systemów zabezpieczeń na terenie zabytkowego Zespołu Kościelnego w ramach projektu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu”

5. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

6. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, zagospodarowania terenu w Zespole Kościelnym w Brzozowie

7. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

8. Unieważnienie Zapytania ofertowego - ogłoszenia o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

9. Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

10. Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, zagospodarowania terenu w Zespole Kościelnym w Brzozowie

11. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

12. Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

13. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie

14. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO