Kolegium

Wyróżnikiem województwa podkarpackiego pod względem architektury sakralnej murowanej jest XVIII - wieczny Zespół kościelno-plebański w Brzozowie, który tworzy między innymi budynek byłego Kolegium Księży Misjonarzy. Ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną i artystyczną został on wpisany do Rejestru zabytków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu pod numerem A-1246. Budynek Kolegium wybudowany w stylu barokowym połączony jest ze świątynią poprzez umieszczony na arkadach łącznik. Kolegium jest rozłożystym, piętrowym budynkiem, wybudowanym na planie litery „E”, z krótszym środkowym skrzydłem. Elewacja frontowa (od strony ul. Mickiewicza) zaakcentowana jest na osi pseudoryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem. Oprócz niego dekorację budynku stanowią pilastry oraz gzyms koronujący.

W 2020 roku wykonano prace budowlano-konserwatorskie na segmentach południowym i zachodnim dachu budynku byłego Kolegium Księży Misjonarzy w Brzozowie, które były kontynuacja prac zrealizowanych w 2019 roku na segmencie północnym. Wykonane prace stanowią kompleksowe zabezpieczenie budynku przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. W zakresie robót budowlano-konserwatorskich dachu wymieniono zniszczone i uszkodzone elementy konstrukcji więźby dachowej, wymieniono pełne deskowanie pod krycie blachą miedzianą, wykonano pokrycie połaci blachą miedzianą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz żeliwnymi wpustami do kanalizacji, wykonano przebudowę (przemurowanie) kominów oraz montaż instalacji odgromowej. Wykonanie zadania pozwoliło na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji. Do chwili obecnej oprócz remontu całego dachu wykonano izolację przeciwwilgociową ścian budynku, wymieniono tynki zewnętrzne i wewnętrzne, dzięki czemu zatrzymano postępujący proces degradacji ścian piwnic i parteru spowodowany przenikaniem wilgoci od gruntu.

W 2021 roku w budynku wykonano prace remontowo-konserwatorskie na poziomie parteru, które objęły naprawę tynków sklepień krzyżowych (usunięcie istniejących powłok malarskich, przetarcie istniejących tynków, wykonanie szpachlowania (gładzi) oraz malowania). Ponadto dokonano wymiany i odtworzenia 12szt. drzwi zewnętrznych powtarzających wygląd zachowanych oryginalnych drzwi ramowo-płycinowych w budynku, a także restauracji drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych ramowo- płycinowych.

Prace wykonane w roku 2019 zostały sfinansowane przez:

- Fundusz Kościelny - 100 000,00 zł

- Województwo Podkarpackie - 100 000,00 zł

- Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków - 70 000,00 zł

- Starostwo Powiatowe - 10 000,00 zł.

- oraz wkład własny parafii

Wykonane w 2020 roku prace zostały sfinansowane z następujących źródeł:

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 290 000,00 zł

• Fundusz Kościelny - 150 000,00 zł

• Województwo Podkarpackie - 20 000,00 zł

• Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu - 40 000,00 zł

• Starostwo Powiatowe w Brzozowie - 10 000,00 zł

oraz środków własnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.

 * * * 

Prace wykonane w 2021 roku zostały sfinansowane z następujących źródeł:
- Fundusz Kościelny - 100 000,00 zł
- Województwo Podkarpackie - 20 000,00 zł
oraz środków własnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.

 

 * * * 

Prace wykonane w 2023 roku zostały sfinansowane z następujących źródeł:
- Fundusz Kościelny - 40 000,00 zł
W ramach zadania wykonano prace remontowo-konserwatorskie i restauratorskie, które objęły wymianę tynków wewnętrznych w pomieszczeniach parteru w budynku dawnego Kolegium Księży Misjonarzy w Brzozowie:

- Odbicie tynków wewnętrznych,
- Odbicie tynków wewnętrznych ościeży,
- Odgrzybienie ścian,
- Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach,
- Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach,
- Szpachlowanie ścian,
- Rozebranie obicia ścian z płyt gipsowych na profilach stalowych,
- Zeskrobanie i zmycie starej farby.

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00