na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto, zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku plebanii, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie”, w następującym zakresie:

1. Ograniczenie strat energii na przegrodach zewnętrznych poprzez:
- wymianę stolarki okiennej o powierzchni 89,946m2 o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K,
- wymianę stolarki okiennej dachowej o powierzchni 4,48m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K,
- wymianę drzwi zewnętrznych o powierzchni 7,75m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K,
- wymianę bramy garażowej o powierzchni 5,25m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K,
- ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem na powierzchni 138,82m2 styropianem gr. 20cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,144 W/m2K),
- ocieplenie ścian cokołu na powierzchni 50,11m2 styropianem gr. 12cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,258 W/m2K, temperatura pom. <16oC),
- ocieplenie ścian parteru, piętra i poddasza na powierzchni 406,306m2 styropianem gr. 15cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,156 W/m2K),
- ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu na powierzchni 63,02m2 styrodurem gr. 10cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,250 W/m2K, temp. pomieszczeń<16oC) wraz
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ułożeniem warstwy filtracyjnej i wykonaniem tynków renowacyjnych na powierzchni 70,695m2 (wymiana zawilgoconych tynków).

2. Modernizację źródeł ciepła:
- montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 27kW, jako głównego źródła ciepła dla instalacji c.o.,
- modernizację instalacji c.o. i c.w.u.: wymiana rur c.o. na rury w systemie rury salowej zaciskanej, wymiana grzejników 39szt. na stalowe płytowe i 10szt. na drabinkowe (w łazienkach), wymiana dodatkowego źródła ciepła dla c.o i c.w.u. na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35kW, który będzie wspomagał pompę ciepła, a w razie awarii pompy ciepła będzie ją zastępował. Zaprojektowany kocioł oprócz źródła ciepła dla instalacji c.o. będzie wspomagał przygotowanie c.w.u. przez istniejące kolektory słoneczne,
- remont i dostosowanie kotłowni do odpowiednich standardów.

3. Ograniczenie zużycia energii sieciowej;
- modernizację instalacji elektrycznej: wymiana żarówek na energooszczędne (126szt.), modernizacja TG, wyniesieniu układu pomiarowego na zewnątrz budynku, pomiary,
- montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy 6,75kWp (18szt. paneli o mocy 375W każdy),
- odtworzenie instalacji odgromowej.

4. Instalację liczników ciepła i energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych (6szt.).
Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
telefon: 13 43 416 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: https://www.parafiabrzozow.pl
NIP: 6861519818
Regon: 040038951

Termin wykonania zamówienia: od 16.08.2022 do 30.06.2023

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 1.08.2022r. do godziny 12:00,
 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria w budynku plebanii), lub przesłać na adres:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów

 w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt. VIII.1 zapytania ofertowego oraz posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku plebanii, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie””. Nie otwierać przed dniem 1.08.2022r. przed godz. 1200”. Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

3. Ofertę w formie elektronicznej, w przypadku jej wysłania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy oznaczyć w tytule: „Oferta na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku plebanii, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie””. Nie otwierać przed dniem 1.08.2022r. przed godz. 1200”.

Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
Ks. Franciszek Goch - st. służbowe: Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
ul. Plac Grunwaldzki 2
36-200 Brzozów
telefon: 13 43 416 34 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
3. Wzór umowy
4. Załącznik nr 1 do umowy: Harmonogram realizacji prac
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
6. Przedmiar prac
7. STWiORB


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00